Plant Decor Services

-บริการออกแบบและตกแต่งต้นไม้-


เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว
ด้วยเฟอร์นิเจอร์มีชีวิตที่พร้อมเติบโตไปกับคุณ
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความรู้เรื่องต้นไม้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร คอนโด หรือออฟฟิศ
ก็สามารถได้รับการออกแบบ เพื่อคัดเลือกต้นไม้ สำหรับตกแต่งพื้นที่
แบบที่ตอบสนองความต้องการ
ทั้งในแง่ของความสวยงามและการเลี้ยงดู
แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขเล็กๆ เกิดขึ้นได้ง่ายๆ แค่ผลิใบ

No products in this collection