ต้นไม้ของขวัญ - ค่าจัดส่งและ วิธีการคำนวณค่าจัดส่ง

ต้นไม้สำหรับโอกาสพิเศษ ค่าส่งไม่รวมในราคาต้นไม้
  ลูกค้าจ่ายตามจริง ตามบริษัทที่ลูกค้าเรียกใช้บริการ 
  (Grab/Lalamove/Lineman/SCG Express)