พวงหรีดต้นไม้ - ค่าจัดส่งและ วิธีการคำนวณค่าจัดส่ง

วิธีการจัดส่ง ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของหรีด (จัดส่งโดยมอเตอร์ไซค์/รถเก๋ง/กระบะหลังคาสูง)
อัตราค่าส่ง ส่งฟรีในกทม ยกเว้นบางพื้นที่ (Zone B/C)
 

Zone A : จัดส่งฟรี (ภายในระยะทาง 15กม. จากสุขุมวิท31)

  วัดธาตุทอง   วัดเทพศิรินทราวาส   วัดมกุฎกษัตริยาราม   วัดโสมนัสวิหาร   วัดหัวลำโพง   
  วัดศรีเอี่ยม   วัดลาดพร้าว   วัดตรีทศเทพ   วัดเสมียนนารี   วัดบึงทองหลาง   วัดเทพลีลา   วัดยาง   
 

วัดสุทธิวราราม   วัดเครือวัลย์   วัดเวฬุราชิณ วัดประยุรวงศาวาส   วัดกระทุ่มเสือปลา  

วัดอนงคาราม วัดด่าน   วัดดวงแข วัดปริวาส   

 

Zone B : อัตราค่าส่งเหมาจ่าย 150 บาท (ภายในระยะทาง 15-20กม. จากสุขุมวิท31)

  วัดพระศรีมหาธาตุ   วัดนวลจันทร์   วัดเจ้าอาม   วัดหลักสี่    วัดดอนเมือง   วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
 

Zone C : อัตราค่าส่งเหมาจ่าย 300 บาท (ภายในระยะทาง 20-25กม. จากสุขุมวิท31)

  วัดในเขตปริมณฑทล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)