Pleased Plant (ต้นไม้ของขวัญ)

ไม่ว่าคุณจะแสดงความยินดี
ด้วยการให้ของขวัญกับใคร
อย่าลืมที่จะให้ของขวัญกับโลก

จะวันเกิด รับปริญญา ฉลองตำแหน่งใหม่
โอกาสไหนๆ ก็ถือเป็นโอกาสดีๆ
ที่จะมอบต้นไม้เป็นของขวัญให้แก่กัน
ถือเป็นการปลูกความสุขผู้ให้
ที่ต่อยอดความสุขทางใจผู้รับ
และยังถือเป็นการมอบของขวัญเล็กๆ ให้กับโลกใบนี้ไปด้วยกัน